Καθαρισμός Οικοπέδων

Καθαρισμός Οικοπέδων


Στις παρεχόμενες υπηρεσίες της ROAD WORKS συγκαταλέγεται και ο καθαρισμός οικοπέδων. Η υπηρεσία αυτή όπως και τα μπαζώματα κάποιες φορές αποτελούν το πρώτο στάδιο μίας σειράς χωματουργικών εργασιών (π.χ. διαμόρφωση γης). Ο καθαρισμός οικοπέδων από άγρια βλάστηση ή στέρεα απόβλητα (μπάζα) ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ιδίως τους θερινούς μήνες κρίνεται απαραίτητος για λόγους υγείας αλλά και πρόληψης (από πυρκαγιά, κλπ). Η ROAD WORKS και το εξειδικευμένο προσωπικό της, με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουν την αποκομιδή και την απόρριψη μπαζών από το οικόπεδο του πελάτη. Επίσης με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων της εταιρίας πραγματοποιείται η αποψίλωση χόρτων από το χώρο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας ή να στείλετε το αίτημα σας για προσφορά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.