Μπαζώματα

Μπαζώματα


Οι επιχωματώσεις, δηλαδή τα μπαζώματα, πραγματοποιούνται στην περίπτωση που χρειάζεται αλλαγή της κλίσης ή του ύψους του εδάφους. Για παράδειγμα σε προαύλιους χώρους (κυρίως περιμετρικά) ή σε μια μεγάλη επιφάνεια. Τα μπαζώματα, αρκετές φορές προηγούνται κάποιας άλλης χωματουργικής εργασίας, όπως είναι οι ασφαλτοστρώσεις. Με τη μεταφορά του κατάλληλου υλικού και τη χρήση ειδικών μηχανημάτων που διαθέτει η εταιρία μας, πραγματοποιούμε τις απαραίτητες επιχωματώσεις και μπαζώματα για εσάς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μπαζώματα μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας ή να στείλετε το αίτημα σας για προσφορά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.