Χωματουργικές εργασίες

Χωματουργικές εργασίες


Πρόκειται για την μία εκ των βασικότερων υπηρεσιών της ROAD WORKS. Η εταιρία επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση χωματουργικών εργασιών που σχετίζονται με την επιφάνεια της γης και όχι σε κάποιο εστιακό βάθος (π.χ. εκσκαφές/κατεδαφίσεις). Με τη χρήση των καταλληλότερων μηχανημάτων και πάντα εντός του προβλεπόμενου χρόνου που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη, η εταιρία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως χωματουργικής εργασίας όπως: διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, καθαρισμός οικοπέδων, γκρέμισμα τοίχων κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χωματουργικές εργασίες μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας ή να στείλετε το αίτημα σας για προσφορά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.