Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση που θέλετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον συνεργασίας σας με τη ROAD WORKS, η παρακάτω φόρμα θα μας βοηθήσει ώστε να έχουμε τα στοιχεία σας και μια πρώτη ιδέα για το έργο που θέλετε να υλοποιήσετε, με σκοπό την εκπόνηση της καλύτερης δυνατής προσφορά.

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τουλάχιστον τα υποχρεωτικά πεδία που φέρουν την ένδειξη αστερίσκου (*), επιλέξτε μία ή και περισσότερες υπηρεσίες που αφορούν το έργο σας και αναφέρετε με όσο πιο αναλυτικό τρόπο μπορείτε τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτό. Σύντομα κάποιος εκπρόσωπος της ROAD WORKS θα επικοινωνήσει μαζί σας για τα περεταίρω και με σκοπό βέβαια την εκπόνηση μιας οικονομοτεχνικής πρότασης με την καλύτερη δυνατή προσφορά.