3ο Δημοτικό σχολείο Μεταμορφωσης

3ο Δημοτικό σχολείο Μεταμορφωσης